ZADNJE VIJESTI

” Dana 27. 01. 2021. godine društvo Čistoća i zelenilo d.o.o.  temeljem provedenog postupka javne nabave velike vrijednosti E-VV 1/20, te Odluke o odabiru najpovoljnije ponude sklopilo je Ugovor o kupoprodaji dvokomornog komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada s društvom EOL-EKOS d.o.o. Nabava se provodi u sklopu projekta KK.06.3.1.18.0016  „Nabava dvokomornog komunalnog vozila za odvojeno
Poštovani, Društvo Čistoća i zelenilo d.o.o je započelo s postavljanjem spremnika za odvojeno prikupljanje reciklabilnog otpada na području grada Knina. Spremici su predviđeni za odvojeno sakupljanje odvajanje papira, stakla i plastike. Za sve upite i informacije možete nas kontaktirati putem maila: info@ciz.hr

Obavijest o radu blagajne za vrijeme blagdana

Blagajna Društva Čistoća i zelenilo d.o.o. na dane 24.12 i 31.12. 2020 godine raditi će skraćeno u vremenu od 07.00 – 12.00 sati, a na blagdane (25.12.2020., 01.01.2021 i 06.01.2021. godine) neće raditi.
Objavu preuzmite ovdje

NAŠE DJELATNOSTI

Pogledajte naše djelatnosti koje obavljamo na području grada Knina

Gospodarenje otpadom

Ovdje pogledajte koje vrste otpada zbrinjavamo, kao raspored odvoza otpada ...

Groblje i pogrebne usluge

Ovdje pogledajte povijest groblja, plan groblja, grobnice koje nemaju evidentiranog vlasnika ...

LOKACIJE ZELENIH OTOKA

Pregled svih lokacija zelenih otoka na području grada Knina

RECIKLAŽNO DVORIŠTE

Namijenjeno je odvojenom skupljanju te privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada

KORISNI LINKOVI - BANNERI

Dokumenti za preuzimanje

Zahtjev za reklamacije, promjenu broja članova, odjave. prijave itd. ** uz zahtjev priložiti kopiju osobne iskaznice

Zahtjev za: promjenu vlasnika, platitelja, izmjene adrese, izdavanje potvrda itd.

Naručite kontenjer na kućnu adresu kontakom na Tel:668-162 ili na E-mail: info@ciz.hr

Kupljenje glomaznog otpada na kućnu adresu kontakom na Tel:668-162 ili na E-mail: info@ciz.hr

TOP