CJENIK USLUGA
cijena skupljanja , odvoza i deponiranja komunalnog otpada,

I. CIJENA JAVNE USLUGE ZA SAKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA KNINA,  DEPONIRANJE KOMUNALNOG OTPADA NA ODLAGALIŠTU MALA PROMINA

 

  1. CIJENA JAVNE USLUGE KORISNIKA KATEGORIJE KUĆANSTVO

Red.

br

VOLUMEN SPREMNIKA

CMJU

(bez PDVa)

 

CMJU

(bez PDVa)

      UKUPNO

    CMJU + C *

    (bez PDV-a)

 

  

      PDV

  (13%)

 

UKUPNO

(s PDV-om)

1.

60 L

6,32 EUR

47,64 kn

 

0,47 EUR

3,5 kn

6,79 EUR

51,14 kn

 

0,88 EUR

6,65 kn

7,67 EUR

57,79 kn

 

2.

120 L

6,32 EUR

47,64 kn

 

0,92 EUR

6,96 kn

7,25 EUR

54,60 kn

 

0,94 EUR

7,10 kn

8,19 EUR

61,70 kn

 

3.

240 L

6,32 EUR

47,64 kn

 

1,85 EUR

13,92 kn

8,17 EUR

61,56 kn

 

1,06 EUR

8,00 kn

9,23 EUR

69,56 kn

 

                         

*Napomena- izračun s jednim pražnjenjem

  1. CIJENA JAVNE USLUGE KORISNIKA KATEGORIJE KOJI  NIJE  KUĆANSTVO

 

 

Red.

br.

VOLUMEN

SPREMNIKA

CMJU

(bez PDVa)

 

CMJU

     (bez PDVa)

          UKUPNO

           CMJU + C *

    (bez PDV-a)

 

  

      PDV

  (13%)

 

UKUPNO

(s PDV-om)

1.

 

240 L

15,58 EUR

117,37 kn

 

3,89 EUR

29,34 kn

19,47 EUR

146,71 kn

 

2,53 EUR

19,07 kn

22,00 EUR

165,78 kn

 

2.

 

1100 L

15,58 EUR

117,37 kn

 

35,71 EUR

269,05 kn

51,29 EUR

386,42 kn

 

6,67 EUR

50,23 kn

57,95 EUR

436,65 kn

3.

 

5000 L

15,58 EUR

117,37 kn

 

162,27 EUR

1.222,60 kn

177,85 EUR

1.339,97 kn

 

23,120 EUR

174,20 kn

200,97 EUR

1.514,17  kn

 

                             

*Napomena- izračun s jednim pražnjenjem

3 .CIJENA ZA SAKUPLJANJE GLOMAZNOG OTPADA

Korisnik javne usluge prikupljanja, odvoza i deponiranja u kategoriji kućanstva ima pravo na jedan besplatan odvoz glomaznog otpada u količini  2 m3 godišnje uz prethodnu najavu,  količine više od navedene se naplaćuju prema niže navedenoj cijeni.

Red.

br.

SPREMNIK

JED.

MJERE.

CIJENA BEZ PDV-a

PDV (13%)

UKUPNO S PDV-om

 

1.

5000L

kom

83,73 EUR

630,85 kn

10,89 EUR

82,01 kn

94,61 EUR

712,86 kn

             

 

 

4. CIJENA DEPONIRANJA/ZBRINJAVANJA KOMUNALNOG  I GRAĐEVINSKOG OTPADA

Red.

br.

 

NAZIV

JED.

MJERE.


CIJENA

 

PDV (25%)

 

UKUPNO

 

 

 

 

 

 

1.

Naknada za zbrinjavanje

otpada na odlagalištu „Mala Promina“

tona otpada

(1000 kg)

33,19 EUR

250,00 kn

8,30 EUR

62,50 kn

41,48 EUR

312,50 kn

2.

Naknada za zbrinjavanje građevinskog otpada

tona otpada

(1000 kg)

15,93 EUR

120,00 kn

3,98 EUR

30,00 kn

19,91 EUR

150,00 kn

 

II. CIJENA RADA RADNIKA

Red.

br.

 

NAZIV

JED.

MJERE.


CIJENA (kn/eur)

 

PDV (25%)

 

UKUPNO

 

 

 

 

 

 

1.

Rad radnika

sat

9,95 EUR

75,00 kn

2,49 EUR

18,75 kn

12,44 EUR

93,75 kn

 

III. CIJENA USLUGA NA GRADSKOM GROBLJU

Red.

br.

 

NAZIV

JED.

MJERE.


CIJENA

 

PDV (25%)

 

UKUPNO

 

 

 

 

 

 

1.

Ukop

kom

108,30 EUR

816,00 kn

27,08 EUR

204,00 kn

135,38 EUR

1020,00 kn

2.

Razbijanje police

kom

16,59 EUR

125,00 kn

4,15 EUR

31,25 kn

20,74 EUR

156,25 kn

3.

Zatvaranje police

kom

23,36 EUR

176,00 kn

5,84 EUR

44,00 kn

29,20 EUR

220,00 kn

4.

Ručni iskop groba

kom

101,93 EUR

768,00 kn

25,48 EUR

192,00 kn

127,41 EUR

960,00 kn

5.

Strojni iskop zemljanog groba

kom

74,32 EUR

560,00 kn

18,58 EUR

140,00 kn

92,91 EUR

700,00 kn

6.

Otvaranje grobnice

kom

39,49 EUR

297,56 kn

9,87 EUR

74,39 kn

49,37 EUR

371,95 kn

7.

Otvaranje grobnice s iskopom

kom

52,66 EUR

396,75 kn

13,16 EUR

99,19 kn

65,82 EUR

495,94 kn

8.

Zatvaranje zemljanog groba (ručno)

kom

25,48 EUR

192,00 kn

6,37 EUR

48,00 kn

31,85 EUR

240,00 kn

9.

Pohrana posmrtnih ostataka

kom

52,66 EUR

396,75 kn

13,16 EUR

99,19 kn

65,82 EUR

495,94 kn

10.

Polaganje urne u obiteljsku grobnicu

kom

52,66 EUR

396,75 kn

13,16 EUR

99,19 kn

65,82 EUR

495,94 kn

11.

Skupljanje posmrtnih ostataka

kom

52,66 EUR

396,75 kn

13,16 EUR

99,19 kn

65,82 EUR

495,94 kn

12.

Ekshumacija

1 – 3 godine od ukopa

3 – 7 godina od ukopa

preko 7 godina od ukopa

      kom

kom

kom

223,79 EUR

1.686,18 kn

167,85 EUR

1.264,63 kn

139,87 EUR

1053,86 kn

55,95 EUR

         421,55 kn

      41,96 EUR

        316,16 kn

      34,97 EUR

263,47 kn

279,74 EUR

2.107,73 kn

209,81 EUR

1.580,79 kn

174,74 EUR

1317,33 kn

13.

Korištenje mrtvačnice

kom

42,47 EUR

320,00 kn

10,62 EUR

80,00 kn

53,09 EUR

400,00 kn

14.

Korištenje pogrebnih kolica

kom

9,95 EUR

75,00 kn

2,49 EUR

18,75 kn

12,44 EUR

93,75 kn

15.

 

Preuzimanje pokojnika iz pogrebnog vozila

kom

9,95 EUR

75,00 kn

2,49 EUR

18,75 kn

12,44 EUR

93,75 kn

16.

Pratnja pogrebnih kolica do spuštanja u grobnicu ili zemljani grob

 

Kom

9,95 EUR

75,00 kn

2,49 EUR

18,75 kn

12,44 EUR

93,75 kn

17.

Ručno pranje grobnice (h)

Kom

9,95 EUR

75,00 kn

2,49 EUR

18,75 kn

12,44 EUR

93,75 kn

18.

Strojno pranje grobnice (h)

Kom

39,82 EUR

300,00 kn

75,00 kn

9,95 EUR

375,00 kn

49,77 EUR

19.

Čišćenje poslije ekshumacije

Kom

26,33 EUR

198,38 kn

6,58 EUR

49,59 kn

32,91 EUR

247,97 kn

 

  • Napomena - Cijena usluga iz točke III., osim točke pod rednim brojem 13. ( korištenje mrtvačnice), uvećava se 100% ako se obavlja subotom, nedjeljom ili blagdanom.

 

IV. GODIŠNJA GROBNA NAKNADA I NAKNADA ZA KORIŠTENJE GROBNIH MJESTA

  1. GODIŠNJA GROBNA NAKNADA

Red.

br.

 

NAZIV

JED.

MJERE.


CIJENA

 

PDV (25%)

 

UKUPNO

 

 

 

 

 

 

1.

Zemljani grob ili depozit

kom

21,06 EUR

158,64 kn

5,26 EUR

39,66 kn

26,32 EUR

198,30 kn

2.

Grobnica

kom

26,32 EUR

198,30 kn

6,58 EUR

49,58 kn

32,90 EUR

247,88 kn

 

2. NAKNADA ZA KORIŠTENJE GROBNOG MJESTA ( U TRENUTKU DODJELE – JEDNOKRATNO)

Red.

br.

 

NAZIV

JED.

MJERE.


CIJENA

 

PDV (25%)

 

UKUPNO

 

 

 

 

 

 

1.

Naknada za korištenje grobnog mjesta

m2

50,20 EUR

378,22 kn

12,55 EUR

94,56 kn

62,75 EUR

472,78 kn

 

V. CJENIK RADOVA NA GRADSKOM GROBLJU

Red.

br.

 

RADOVI

JED.

MJERE.


CIJENA

 

PDV (25%)

 

UKUPNO

 

 

 

 

 

 

1.

Betoniranje uskog okvira za jednu osobu     

-bez obrade

 

 

kom

117,43 EUR

884,80 kn

29,36 EUR

221,20 kn

146,79 EUR

1.106,00 kn

2.

Betoniranje uskog okvira za dvije osobe    -bez obrade

 

kom

201,62 EUR

1.519,12 kn

50,41 EUR

379,78 kn

252,03 EUR

1.898,90 kn

3.

Betoniranje okvira široke stjenke za dvije osobe      -bez obrade

 

kom

201,62 EUR

1.519,12 kn

50,41 EUR

379,78 kn

252,03 EUR

1.898,90 kn

4.

Dobetoniranje okvira uske stjenke za jednu osobu

 

kom

39,82 EUR

300,00 kn

9,95 EUR

75,00 kn

49,77 EUR

375,00 kn

5.

Dobetoniranje okvira uske stjenke za dvije osobe

 

kom

59,73 EUR

450,00 kn

14,93 EUR

112,50 kn

74,66 EUR

562,50 kn

6.

Razbijanje betonskog okvira za jednu osobu

 

kom

79,63 EUR

600,00 kn

19,91 EUR

150,00 kn

99,54 EUR

750,00 kn

7.

Razbijanje betonskog okvira za dvije osobe

 

kom

119,45 EUR

900,00 kn

29,86 EUR

225,00 kn

149,31 EUR

1.125,00 kn

8.

Dobetoniranje okvira široke stjenke za jednu osobu

 

kom

53,09 EUR

400,00 kn

13,27 EUR

100,00 kn

66,36 EUR

500,00 kn

9.

Dobetoniranje okvira široke stjenke za dvije osobe

 

kom

66,36 EUR

500,00 kn

16,59 EUR

125,00 kn

82,95 EUR

625,00 kn

10.

Bojanje nadgrobne ploče (spomenika)

kom

30,53 EUR

230,00 kn

7,63 EUR

57,50 kn

38,16 EUR

287,50 kn

11.

Izmjena sipkog materijala na grobu -40kg

kom

26,54 EUR

200,00 kn

6,64 EUR

50,00 kn

33,18 EUR

250,00 kn

12.

Depozit za dvije osobe

kom

1698,19 EUR

12.794,99 kn

424,55 EUR

3.198,75 kn

2122,73 EUR

15.993,74 kn

13.

Obiteljska grobnica s dva ukopna mjesta

kom

3003,04 EUR

22.626,41 kn

750,76 EUR

5.656,60 kn

3753,80 EUR

28.283,01 kn

14.

Obiteljska grobnica s četiri ukopna mjesta

kom

3450,79 EUR

26.000,00 kn

862,70 EUR

6.500,00 kn

4313,49 EUR

32.500,00 kn

 

*Napomena: za umrle HRVI-e i umrle hrvatske branitelje primjenjuje se cjenik sukladno  Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21.)

*Stavke pod r.b. 12.,13. i 14. iskazane bez obvezne jednokratne naknade za korištenje grobnog mjesta

VI. CJENIK ZA IZVOĐENJE RADOVA OD STRANE DRUGIH OSOBA – SUGLASNOSTI

Red.

br.

 

NAZIV RADOVA

JED.

MJERE.


CIJENA

 

PDV (25%)

 

UKUPNO

 

 

 

 

 

 

1.

Rušenje postojećeg groba ili postava klasičnog groba

kom

46,45 EUR

350,00 kn

11,61 EUR

87,50 kn

58,07 EUR

437,50 kn

2.

Obnova postojećeg groba

kom

35,84 EUR

270,00 kn

8,96 EUR

67,50 kn

44,79 EUR

337,50 kn

3.

Postava natpisnog bloka – spomenika

kom

29,20 EUR

220,00 kn

7,30 EUR

55,00 kn

36,50 EUR

275,00 kn

4.

Sitni radovi

(brušenje, poliranje, zamjena ploče, graviranje)

kom

12,61 EUR

95,00 kn

3,15 EUR

23,75 kn

15,76 EUR

118,75 kn

5.

Radovi po reklamaciji (uz zapisnik)

kom

6,64 EUR

50,00 kn

1,66 EUR

12,50 kn

8,30 EUR

62,50 kn

6.

Sadnja nasada na zahtjev stranke

kom

9,95 EUR

75,00 kn

2,49 EUR

18,75 kn

12,44 EUR

93,75 kn

 

VI. OSTALE USLUGE

Cjenik najma vozila i strojeva za usluge vanjskim naručiteljima

Red.

br.

 

NAZIV USLUGE

JED.

MJERE.


CIJENA

 

PDV (25%)

 

UKUPNO

 

 

 

 

 

 

1.

Samohodnakosilica–traktorska

sat

21,24 EUR

160,00 kn

5,31 EUR

40,00 kn

26,54 EUR

200,00 kn

2.

Samohodnakosilica–mala

sat

21,24 EUR

160,00 kn

5,31 EUR

40,00 kn

26,54 EUR

200,00 kn

3.

Kompaktor–buldozer(CAT953C)

sat

53,09 EUR

400,00 kn

13,27 EUR

100,00 kn

66,36 EUR

500,00 kn

4.

Autočistilica

sat

47,78 EUR

360,00 kn

11,95 EUR

90,00 kn

59,73 EUR

450,00 kn

5.

Grajfer”- specijalnovoziloskranom

sat

47,78 EUR

360,00 kn

11,95 EUR

90,00 kn

59,73 EUR

450,00 kn

6.

Specijalnovozilo–“smećar”

sat

50,43 EUR

380,00 kn

12,61 EUR

95,00 kn

63,04 EUR

475,00 kn

7.

Specijalnovozilo–autopodizač

sat

49,11 EUR

370,00 kn

12,28 EUR

92,50 kn

61,38 EUR

462,50 kn

8.

Trimerizakošnju–flaksilinož

sat

26,54 EUR

200,00 kn

6,64 EUR

50,00 kn

33,18 EUR

250,00 kn

9.

Motornapila

sat

23,89 EUR

180,00 kn

5,97 EUR

45,00 kn

29,86 EUR

225,00 kn

10.

Cijena prijevoza po prijeđenom kilometru vozila društva

km

0,93 EUR

7,00 kn

0,23 EUR

1,75 kn

1,16 EUR

8,75 kn

 

 

 

CIJENA VARIJABILNOG DIJELA ZA DODATNO/IZVANREDNO PRAŽNJENJE SPREMNIKA ZA PRAVNE OSOBE

 

Zapremina spremnika

Izvanredno pražnjenje

(bez pdv-a)

240 l

6,62 EUR

49,88 kn

1100 l

60,71 EUR

457,39 kn

 

FIKSNI TEČAJ KONVERZIJE: 7,53450 kn

ODLUKE I IZMJENE CJENIKA

GLAVNI IZBORNIK

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak- Petak: 7:00 - 15:00
Subota-Nedjelja: NE RADIMO
Pauza 10:00 - 10:30
Rad sa strankama: 7:30 - 13:00

NAJNOVIJE VIJESTI

VIEW ALL
TOP