ZADNJE VIJESTI

Cjenik javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Knina Očitovanje gradonačenika Grada Knina Suglasnost gradonačelnika Grada Knina

Sadnja crnog bora

Početkom prosinca tvrtka Čistoća i zelenilo d.o.o. u suradnji sa Šumarijom Knin, u svrhu popunjavanja nasada, zasadila u parku kod doma umirovljenika 20 sadnica crnog bora (Pinus nigra). U centru  grada Knina nalazi se parkovna površina crnog bora (Pinus nigra). Zasađena je 50-ih godina prošlog stoljeća. Pregledom navedene površine u suradnji i pod stručnim nadzorom šumarije
Gradsko vijeće na sjednici održanoj 15. rujna 2022, donijelo je Odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Knina. Dokumentaciju možete preuzeti ovdje: 13-10-2022 Obrazac sudjelovanja javnosti u savjetovanju na prijedlog cjenika Čistoća i zelenilo 13-10-2022, Obrazac sudjelovanja zainteresirane javnosti u savjetovanju na prijedlog Cjenika Javno savjetovanje o cjeniku javne usluge
Čistoća i zelenilo je u naselju Polača podjelila korisnicima spremnike za sakupljanje komunalnog otpada, tako da od sada svako kućanstvo ima svoju kantu za sakupljanje komunalnog otpada

NAŠE DJELATNOSTI

Pogledajte naše djelatnosti koje obavljamo na području grada Knina

Gospodarenje otpadom

Ovdje pogledajte koje vrste otpada zbrinjavamo, kao raspored odvoza otpada ...

Groblje i pogrebne usluge

Ovdje pogledajte povijest groblja, plan groblja, grobnice koje nemaju evidentiranog vlasnika ...

LOKACIJE ZELENIH OTOKA

Pregled svih lokacija zelenih otoka na području grada Knina

RECIKLAŽNO DVORIŠTE

Namijenjeno je odvojenom skupljanju te privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada

LETCI - BANNERI

Dokumenti za preuzimanje

Zahtjev za reklamacije, promjenu broja članova, odjave. prijave itd.

Zahtjev za: promjenu vlasnika, platitelja, izmjene adrese, izdavanje potvrda itd.

Kupljenje glomaznog otpada na kućnu adresu kontakom na Tel:668-161 ili na E-mail: info@ciz.hr

PRIGOVOR

TOP