ISO STANDARDI

POLITIKA INTEGRIRANOG SUSTAVA UPRAVLJANJA

Direktor tvrtke opredjeljuje se za sljedeću politiku:

Poslovni uspjeh Čistoće i zelenila d.o.o. počiva na zalaganju svih zaposlenika u postizanju zadovoljstva naših korisnika pružanjem kvalitetnih, sigurnih, inovativnih i ekološki prihvatljivih usluga.

Postizanje zadovoljstva naših korisnika, kao i ostalih zainteresiranih strana, vlasnika, zaposlenika, dobavljača i zajednice u kojoj djelujemo, nastojimo ostvariti kroz primjenu integriranog sustava upravljanja kvalitetom i okolišem.

Integrirani sustav upravljanja je tako uspostavljen i održavan da zaposlenici na svim razinama, na čelu sa upravom, imaju obavezu:

  • zadovoljavati zakone i druge obvezujuće propise
  • zadovoljavati zahtjeve i potrebe korisnika
  • sprječavati onečišćenja okoliša, ugrožavanje zdravlja i sigurnosti ljudi te odgovorno gospodariti prirodnim resursima
  • postupati u skladu sa utvrđenim postupcima i dodijeljenim odgovornostima
  • neprestano poboljšavati djelotvornost svojih postupaka i poslovnih procesa
  • poštovati zahtjeve norme i primjenjivati je u svakodnevnom radu.

Nastojimo osigurati visoki nivo svijesti naših zaposlenika i ostalih osoba koje rade za nas o tome da su standardi usluge, zaštita okoliša, gospodarenje otpadom i održivi razvoj jedna od naših osnovnih zahtjeva. Podizanje razine svijesti ostvarujemo kroz edukacije i upoznavanje svih djelatnika, partnera i suradnika o važnosti očuvanja i utjecaja na okoliš i prirodnih resursa i gospodarenja otpadom.

U našem svakodnevnom radu nastojimo sprječavati onečišćenje, minimizirati negativan utjecaj na okoliš u kojem poslujemo , racionalno koristiti resurse i učinkovito upravljati otpadom kako bi naš utjecaj na okoliš bio što manji i kako bi osigurali ugodno radno okruženje svim zaposlenicima ali i cijeloj zajednici.

Stalnim preispitivanjem zahtjeva svih vanjskih i unutarnjih zainteresiranih strana želimo djelovati na potencijalne rizike te osiguravati visok stupanj sigurnosti i odgovornosti kako za naše zaposlenike, tako i za korisnike, ali i širu društvenu zajednicu. U sustav su implementirani odgovarajući principi i metode prepoznavanja i upravljanja rizicima koji mogu djelovati na naše poslovanje i pružanje usluge.

Sve naše aktivnosti temeljimo na suradnji svih zaposlenih i onih koji rade za nas i u naše ime na procjeni rizika sa ciljem ranog eliminiranja uzroka potencijalnih incidenata, akcidenata, opasnih situacija te prevenciji ozljeda.

To ostvarujemo kroz postavljanje ostvarivih planova i mjerljivih ciljeva integriranog sustava upravljanja, kao i kroz upravljanje aspektima okoliša na koje kao tvrtka imamo utjecaj.

U Kninu , 11.01.2021.

Direktor Društva:

Ivan Mesić

DOKUMENT PREUZMITE OVDJE

TOP