Tko smo mi?
vizija - misija

Dragi građani, dobro došli na stranice Čistoće i zelenila d.o.o., Knin


Sa željom da nas što bolje upoznate, te u cilju uspostavljanja čim kvalitetnije suradnje u ostvarivanju zajedničkih ciljeva na području gospodarenja otpadom u Gradu Kninu, na ovim stranicama nudimo vam sve informacije o našim uslugama, projektima, postignućima te edukacijske materijale za postupanje s otpadom. Ovdje, također, možete pratiti podatke o količinama stvorenog, odvojeno skupljenog (u svrhu reciklaže) i odloženog otpada na odlagalište, kao i podatke o divljim odlagalištima u posljednjih desetak godina.

U svrhu pružanja što kvalitetnijih usluga posebno su nam važne vaše primjedbe, pohvale i prijedlozi koje možete izraziti putem telefona, e-maila, Fax-a
Naša vizija je ostvarivanje partnerstva sa svim zainteresiranim društvenim skupinama i pojedincima te zajedničko djelotvorno gospodarenje otpadom s ciljem stalnog smanjivanja njegovih količina, volumena i štetnih svojstava.

U tom smislu pozivam vas, dragi sugrađani, da zajednički svojim postupcima, podignemo razinu kvalitete života u našem gradu. Uvjerena sam da ćemo u tome uspjeti, jer čuvajući okoliš, oblikovat ćemo bolju budućnost za nas i našu djecu.


Usluge

Čistoća i zelenilo d.o.o. Knin

  1. provodi i razvija cjeloviti sustav gospodarenja otpadom na području svog rada
  2. odvojeno skuplja korisni otpad u spremnicima na javno-prometnim površinama i u reciklažnim dvorištima
  3. skuplja i odvozi komunalni otpad iz kućanstava i drugih korisnika usluga
  4. održava čistoću javno-prometnih površina (kolnika, pločnika, trgova, pothodnika, javnih stuba i prolaza)
  5. provodi trajnu komunikaciju s javnošću

 

O nama


Trgovačko društvo ČISTOĆA I ZELENILO d.o.o. Knin obavlja komunalnu djelatnost održavanja čistoće i odlaganja komunalnog otpada na području gradaKnina i okolice.
Sjedište Društva je u Kninu, na adresi Trg Oluje 5. kolovoza 1995. kbr:9. Trgovačko društvo CISTOĆA I ZELENILO d.o.o. Knin nastalo je preoblikovanjem Komunalnog poduzeća d.o.o. Knin  i njegova usklađenja sa Zakonom o trgovačkim društvima i Zakonom o komunalnom gospodarstvu. Osnivač i jedini član trgovačkog društva ČISTOĆA I ZELENILO d.o.o. Kninje Grad.
ČISTOĆA I ZELENILO d.o.o. Knin upisana je u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru stalna služba u Šibeniku pod brojem Tt-12/556-6 od 18. svibnja 2012.godine sa matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 110030889, OIB 46163832762.
Iznos temeljnog kapitala: 1.408.000,00 kuna.
Žiro račun otvoren kod Erste & Steiermärkische banka
IBAN: HR6324020061100736852

Osnovne djelatnosti Društva su održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada.
Organe trgovačkog društva ČISTOĆA I ZELENILO d.o.o. Knin čine Skupština Društva, Nadzorni odbor (sastavljen od tri članova kojima mandat traje četiri godine) i Uprava.
Misija
Osnovna zadaća Čistoće i zelenila d.o.o. Knin je prikupljanje i zbrinjavanje komunalnog otpada za područje Grada Knina na optimalan i ekološki prihvatljiv način. Čistoća i zelenilo  d.o.o. Knin tu svoju prioritetnu zadaću obavlja pružanjem usluge , koja kvalitetom i cijenom zadovoljava potrebe korisnika.

Vizija

Vizija Čistoće i zelenila d.o.o. Knin je:

  1. razvijanje i uvođenje novih djelatnosti u sferi obavljanja osnovne djelatnosti,
  2.  osuvremenjivanje komunikacije sa svim zainteresiranim stranama , a prije svega s korisnicima usluga,
  3.  uvođenje modernih tehničko-tehnoloških dostignuća u okviru djelatnosti,
  4.  povezivanje sa poznatim tvrtkama iste ili slične djelatnosti,
  5. ostvarivanje najveće kvalitete obavljanja usluga u svim segmentima djelovanja.

Kroz ovakav način rada Čistoća i zelenilo d.o.o. Knin biti će ugledna i poštovana tvrtka, koja će svojim stilom i etikom u radu zadobiti povjerenje svih sadašnjih i budućih korisnika usluga.
Dugoročna poslovna orijentacija Čistoće i zelenila d.o.o. Knin je da temeljem vlastitog razvoja, koristeći vrhunsku tehnologiju, uz kontinuiranu edukaciju djelatnika i korisnika usluga, osigura korisnicima najbolju moguću uslugu u sferi djelovanja tvrtke.
U pregovorima sa Europskom unijom, u poglavlju 27. Okoliš, Hrvatska se obvezala da će do 2015. godine uvesti odvojeno prikupljanje otpada. Sukladno istim obvezama već 2020. godine Hrvatska bi trebala prikupljati 50% odvojenog otpada. Primarna selekcija nema alternativu i predstavlja ključ uspješne strategije gospodarenja otpadom.  Otpad i njegovo za okoliš prihvatljivo zbrinjavanje prioritet je svih razvijenih zemalja svijeta, a ostvarivanje ciljeva Europske unije, smanjenje količine otpada, oporaba i recikliranje predstavljaju osnovnu viziju Čistoće i zelenila d.o.o. Knin.

GLAVNI IZBORNIK

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak- Petak: 7:00 - 15:00
Subota-Nedjelja: NE RADIMO
Pauza 10:00 - 10:30
Rad sa strankama: 7:30 - 13:00

NAJNOVIJE VIJESTI

VIEW ALL
TOP