ZADNJE VIJESTI

 U skladu s poslovnom politikom kontinuiranog poboljšanja zbrinjavanja komunalnog otpada, što mu je temeljna djelatnost, gradska komunalna tvrtka ČISTOĆA I ZELENILO d.o.o. Knin nabavilo je specijalno komunalno  vozilo – samopodizač kontejnera, namijenjenom za prijevoz spremnika za glomazni otpad zapremnine 5 – 10 m3 i takozvanih pres kontejnera za sve frakcije otpada. Vozilo je slijedećih karakteristika: Podvozje:

Podjela kompostera

Poštovani, od dana 24. srpnja 2023 (ponedjeljak). počinje podjela kompostera( spremnika za bio-otpad). Za sve korisnike Javne usluge miješanog komunalnog otpada, a koji žive u obiteljskim kućama. Kompostere je moguće preuzeti na lokaciji Društva Čistoća i zelenilo d.o.o. na lokaciji Trg Oluje 5. kolovoza 1995, br. 9 radnim danima (od ponedjeljka do petka) u vremenu

Podjela kompostera građanima

“Poštovani, od dana 8. svibnja pa do 30. lipnja 2023. počinje podjela kompostera građanima koji žive u kućama i nisu dali izjavu da kompostiraju. Kompostere je moguće preuzeti na lokaciji Društva Čistoća i zelenilo d.o.o. na lokaciji Trg Oluje 5. kolovoza 1995, br. 9 radnim danima (od ponedjeljka do petka) u vremenu od 8 do

NAŠE DJELATNOSTI

Pogledajte naše djelatnosti koje obavljamo na području grada Knina

Gospodarenje otpadom

Ovdje pogledajte koje vrste otpada zbrinjavamo, kao raspored odvoza otpada ...

Groblje i pogrebne usluge

Ovdje pogledajte povijest groblja, plan groblja, grobnice koje nemaju evidentiranog vlasnika ...

LOKACIJE ZELENIH OTOKA

Pregled svih lokacija zelenih otoka na području grada Knina

RECIKLAŽNO DVORIŠTE

Namijenjeno je odvojenom skupljanju te privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada

LETCI - BANNERI

Dokumenti za preuzimanje

Zahtjev za reklamacije, promjenu broja članova, odjave. prijave itd.

Zahtjev za: promjenu vlasnika, platitelja, izmjene adrese, izdavanje potvrda itd.

Kupljenje glomaznog otpada na kućnu adresu kontakom na Tel:668-161 ili na E-mail: info@ciz.hr

PRIGOVOR

TOP