ZADNJE VIJESTI

Podjela kompostera

Poštovani, od dana 24. srpnja 2023 (ponedjeljak). počinje podjela kompostera( spremnika za bio-otpad). Za sve korisnike Javne usluge miješanog komunalnog otpada, a koji žive u obiteljskim kućama. Kompostere je moguće preuzeti na lokaciji Društva Čistoća i zelenilo d.o.o. na lokaciji Trg Oluje 5. kolovoza 1995, br. 9 radnim danima (od ponedjeljka do petka) u vremenu

Podjela kompostera građanima

“Poštovani, od dana 8. svibnja pa do 30. lipnja 2023. počinje podjela kompostera građanima koji žive u kućama i nisu dali izjavu da kompostiraju. Kompostere je moguće preuzeti na lokaciji Društva Čistoća i zelenilo d.o.o. na lokaciji Trg Oluje 5. kolovoza 1995, br. 9 radnim danima (od ponedjeljka do petka) u vremenu od 8 do

Termin odlaganja božićnih jelki

 Završetkom Božićnih blagdana dolazi vrijeme za brigu o zbrinjavanju Vaših božićnih jelki nakon blagdana, pa Vam Čistoća i zelenilo d.o.o. navodi nekoliko načina kako biste na pravilan način odložili božićne jelke.  Način i termin odlaganja božićnih jelki je slijedeći: Korisnici koji žive u višestambenim zgradama mogu odložiti svoja božićne jelke na plato (popločani dio) uz
Dana 15. prosinca 2023. u 13 sati u Ministarstvu pravosuđa u uprave društvu Čistoća i zelenilo d.o.o. uručena je Zahvalnica za suradnju u promicanju probacijskih poslova za 2021. godinu. Ministarstvo pravosuđa i uprave svake godine, na prijedlog probacijskih ureda, uručuje zahvalnicu pravnim i fizičkim osobama s kojima je, tijekom protekle godine, ostvarena najbolja suradnja u

NAŠE DJELATNOSTI

Pogledajte naše djelatnosti koje obavljamo na području grada Knina

Gospodarenje otpadom

Ovdje pogledajte koje vrste otpada zbrinjavamo, kao raspored odvoza otpada ...

Groblje i pogrebne usluge

Ovdje pogledajte povijest groblja, plan groblja, grobnice koje nemaju evidentiranog vlasnika ...

LOKACIJE ZELENIH OTOKA

Pregled svih lokacija zelenih otoka na području grada Knina

RECIKLAŽNO DVORIŠTE

Namijenjeno je odvojenom skupljanju te privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada

LETCI - BANNERI

Dokumenti za preuzimanje

Zahtjev za reklamacije, promjenu broja članova, odjave. prijave itd.

Zahtjev za: promjenu vlasnika, platitelja, izmjene adrese, izdavanje potvrda itd.

Kupljenje glomaznog otpada na kućnu adresu kontakom na Tel:668-161 ili na E-mail: info@ciz.hr

PRIGOVOR

TOP