ZADNJE VIJESTI

Radionica o kompostiranju

Poštovani, 14.07.2022 u 09:00 h u dvorani Studentskog centra „ fra Lujo Marun“ ( Krešimirova 22, Knin) održana je radionica o kompostiranju. Radionica je organizirana od strane Grada Knina u suradnji s Čistoća i zelenilo d.o.o. te Ekološkom udrugom „Krka“ Knin. Svrha ove radionice je bila educirati građane o biootpadu te kompostiranju. Kao poticaj kompostiranju

Obavijest o slanju računa na e-mail

Poštovani korisnici, S obzirom da u zadnja dva mjeseca imamo problema s računima koji se šalju na gmail račun, te nam korisnici javljaju da nisu dobili račun. Naime, google je promijenio prije dva mjeseca svoja pravila privatnosti, te automatski blokira sve račune od kojih dolazi više mailova, te tako povremeno blokira i naš račun. U

Poziv na radionicu o kompostiranju

  Grad Knin poziva sve zainteresirane građane na radionicu o kompostiranju koja će se održati 14.07.2022.g.  ( četvrtak  ) s početkom u 09:00 sati u Kninu, u dvorani studentskog centra „fra Lujo Marun“ (Knin, Krešimirova 22).   Svrha održavanja radionice je edukacija građana o odvajanju bio otpada i kompostiranju s obzirom na činjenicu je je gradska
Grad Knin poziva sve zainteresirane građane na sudjelovanje u akciji povodom obilježavanja Dana planeta Zemlje 2022. Obilježavanje će se održati 22.travnja 2022. godine na Trgu Ante Starčevića, s početkom u 10 sati. U sklopu obilježavanja će biti postavljen info pult putem kojeg će se zainteresiranim građanima dijeliti informativni letci i promotivni materijali. Svi zainteresirani građani

NAŠE DJELATNOSTI

Pogledajte naše djelatnosti koje obavljamo na području grada Knina

Gospodarenje otpadom

Ovdje pogledajte koje vrste otpada zbrinjavamo, kao raspored odvoza otpada ...

Groblje i pogrebne usluge

Ovdje pogledajte povijest groblja, plan groblja, grobnice koje nemaju evidentiranog vlasnika ...

LOKACIJE ZELENIH OTOKA

Pregled svih lokacija zelenih otoka na području grada Knina

RECIKLAŽNO DVORIŠTE

Namijenjeno je odvojenom skupljanju te privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada

LETCI - BANNERI

Dokumenti za preuzimanje

Zahtjev za reklamacije, promjenu broja članova, odjave. prijave itd.

Zahtjev za: promjenu vlasnika, platitelja, izmjene adrese, izdavanje potvrda itd.

Kupljenje glomaznog otpada na kućnu adresu kontakom na Tel:668-161 ili na E-mail: info@ciz.hr

PRIGOVOR

TOP