LOKACIJE ZELENIH OTOKA GRADA KNINA

 

ZELENI OTOCI KNINA

 

Društvo Čistoća i zelenilo d.o.o je započelo s postavljanjem spremnika za odvojeno prikupljanje reciklabilnog otpada na području grada Knina.

Spremici su predviđeni za odvojeno sakupljanje odvajanje papira, stakla i plastike.

Za sve upite i informacije možete nas kontaktirati putem maila: info@ciz.hr

Kratak opis projekta

Predloženim projektom Zeleni otoci Knina, Ekološka  udruga “Krka” Knin u partnerstvu sa  Čistoćom i zelenilom d.o.o. doprinosimo rješavanju gorećeg problema zaštite okoliša, otpada, na području Grada Knina te podizanju  svijesti   mladih o važnosti zaštite okoliša i  gospodarenja otpadom.Putem postavljanja  zelenih otoka, postavljanja kartonskih kutija, tiskanjem promotivnih, edukativnih brošura, edukacije mladih, usluge Zeleni telefon, putem akcija čišćenja i akcija prikupljanja papira    promoviramo   važnost očuvanja okoliša, potičemo mlade Grada Knina na aktivnije sudjelovanje u zaštiti okoliša, sukladno Hrvatskom I EU zakonodavstvu te omogućavamo građanima grada  Knina odvojeno sakupljanje otpada.

Godišnje se u Hrvatskoj proizvede oko 13 miliona tona otpada, od čega komunalnog1,2 miliona tona. Udio korisnog otpada u komunalnom procjenjuje se čak na 50% što znači da godišnje nastaje oko 600 tisuća tona otpada koji bi se mogao reciklirati umjesto da se odlaže. Na deponiju “Mala Promina” (15 km udaljenu od Knina ) godišnje se deponira 6.100 tona  (komunalnog) otpada koji nastane na području grada Knina i njegove bliže oklice. Šibensko - kninska Županija,  u kojoj senalazi grad  Knin,  je uz Vukovarsko-srijemsku i Brodsko –Posavsku     Županiju  jedino područje u RH  u kojem se korisni otpad od građana uopće ne sakuplja odvojeno.  Stoga smo se I odlučili za pokretanje projekta koji ćemo uspijeti  realizirati samo uz pomoć svih građana/ki. Knina.

 Potrebna je odgovorna suradnja svih nas, jer svi mi,  stvaramo otpad, svih nas se to tiče! I ne zaboravimo, ne samo nas već i naše djece i naših unuka!

Stoga vas najljepše molimo da se uključite u projekt, započnete sa odvojenim prikupljanjem papira i doprinesete u zaštiti okoliša na području Grada Knina.

Odvojenim sakupljanjem otpada možemo bitno smanjiti količinu otpada koji se odlaže, a s druge strane možemo iskoristiti brojne vrijedne sastojke otpada koji su dosad nepovratno završavali na odlagalištima.

 

Hvala Vam na doprinosu!

 

Partneri:                                                

                                                Adresa: 22300 Knin, 7. Gardijske brigade br. 13                     Čistoća i zelenilo d.o.o.                               
                                                Telefon: 022/664-608, fax: 022/664 608,                                     Adresa: Trg oluje 9.  22 300 Knin
                                                Mob: 091/514 1829                                                                      Telefon: 022 668 162
                                                E-mail: ekoloska.udruga.krka@si.t-com.hr                             Fax: 022 668 160
                                                Web site: www-eu-krka-knin.hr                                                E-mail: info@ciz.hr
fata.

TOP