RECIKLAŽNO DVORIŠTE
Sinjska cesta 2B
Radno Vrijeme:
Pon-Pet:07-14h
Sub.:08-13h

Ukupna vrijednost projekta bila je 2.838.483,24 kn. Projekt u iznosu od 1.690.788,97 kn sufinancirala je Europska unija bespovratnim sredstvima iz Kohezijskog fonda, MRRFEU iz fonda za sufinanciranje EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u iznosu od 238.699,62 kn i Grad Knin u iznosu od 908.994,65 kn. Korisnik bespovratnih sredstava projekta je bio Grad Knin.
Reciklažno dvorište se nalazi na ulazu u poduzetničku zonu Preparandija na adresi Sinjska cesta 2B u Kninu te će raditi svaki radni dan (ponedjeljak – petak) od 7 do 14 sati i subotom od 8 do 13 sati.
Usluge reciklažnog dvorišta namijenjene su građanima grada Knina (Golubić, Knin, Kninsko Polje, Kovačić, Ljubač, Oćestovo, Plavno, Polača, Potkonje, Radljevac, Strmica,Vrpolje i Žagrović).
Usluge zaprimanja i privremenog skladištenja otpada su bez naknade (besplatno) za korisnike javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i domaćinstva (fizičke osobe) uz predočenje osobne iskaznice. Reciklažno dvorište omogućit će osobama s invaliditetom korištenje bez ograničenja, a tijekom radnog vremena bit će dostupna pomoć zaposlenika svima po potrebi.

U reciklažnom dvorištu se zaprima otpad sukladno DODATKU IV. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17):

OTPADNI PAPIR - Papirna i kartonska ambalaža te papir i karton OTPADNI METAL - Metalna ambalaža i ostali metali OTPADNO STAKLO - Staklena ambalaža i ostalo staklo

OTPADNA PLASTIKA - Plastična ambalaža i ostala plastika OTPADNI TEKSTIL I ODJEĆA

KRUPNI (GLOMAZNI OTPAD) JESTIVA ULJA I MASTI

BOJE - Boje, tinte, ljepila i smole DETERDŽENTI

LIJEKOVI BATERIJE I AKUMULATORI

ELEKTRIČNA I ELEKTRONIČKA OPREMA GRAĐEVNI OTPAD IZ KUĆANSTVA*
*odnosi se samo na građevni otpad koji nastaje održavanjem i manjim popravcima koje obavlja sam vlasnik u količini ne većoj od 200 kg u šest uzastopnih mjeseci.
Beton/cigla/crijep/pločice i keramika/kabelski vodiči izolacijski materijale/izolacijski materijali koji sadrže azbest/ ostali izolacijski materijali koji se sastoje ili sadrže opasne tvari/građevinski materijal koji sadrži azbest/građevinski materijal na bazi gipsa i građevinski materijali na bazi gipsa onečišćen opasnim tvarima

PROBLEMATIČNI OTPAD - Opasni otpad
Otapala/kiseline/lužine/fotografske kemikalije/ pesticidi fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu/ oprema koja sadrži klorofluorougljike/ ulja i masti/ boje, tinte, ljepila i smole koje sadrže opasne tvari/ deterdženti koji sadrže opasne tvari/ citotoksici i citostatici/ baterije, akumulatori, nesortirane baterije i akumulatori koji sadrže te baterije/ električna i elektronička oprema koja sadrži opasne komponente/ drvo koje sadrži opasne tvari/ plinovi u posudama pod tlakom (uključujući halone) koji sadrže opasne tvari/ ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima/ metalna ambalaža koja sadrži opasne krute porozne materijale (npr. azbest), uključujući prazne spremnike pod tlakom

OSTALO - Otpadni tiskarski toneri i otpadni tiskarski toneri koji sadrže opasne tvari/ otpadne gume/ oštre predmete.
 

 

GLAVNI IZBORNIK

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak- Petak: 7:00 - 15:00
Subota-Nedjelja: NE RADIMO
Rad sa strankama: 7:30 - 13:00

NAJNOVIJE VIJESTI

VIEW ALL
TOP