RECIKLAŽNO DVORIŠTE
Sinjska cesta 2B
Radno Vrijeme:
Pon-Pet:07-14h
Sub.:08-13h

Ukupna vrijednost projekta bila je 2.838.483,24 kn. Projekt u iznosu od 1.690.788,97 kn sufinancirala je Europska unija bespovratnim sredstvima iz Kohezijskog fonda, MRRFEU iz fonda za sufinanciranje EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u iznosu od 238.699,62 kn i Grad Knin u iznosu od 908.994,65 kn. Korisnik bespovratnih sredstava projekta je bio Grad Knin.
Reciklažno dvorište se nalazi na ulazu u poduzetničku zonu Preparandija na adresi Sinjska cesta 2B u Kninu te će raditi svaki radni dan (ponedjeljak – petak) od 7 do 14 sati i subotom od 8 do 13 sati.
Usluge reciklažnog dvorišta namijenjene su građanima grada Knina (Golubić, Knin, Kninsko Polje, Kovačić, Ljubač, Oćestovo, Plavno, Polača, Potkonje, Radljevac, Strmica,Vrpolje i Žagrović).
Usluge zaprimanja i privremenog skladištenja otpada su bez naknade (besplatno) za korisnike javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i domaćinstva (fizičke osobe) uz predočenje osobne iskaznice. Reciklažno dvorište omogućit će osobama s invaliditetom korištenje bez ograničenja, a tijekom radnog vremena bit će dostupna pomoć zaposlenika svima po potrebi.

U reciklažnom dvorištu se zaprima otpad sukladno Dodatku III. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 81/2020)   :

 

Problematični otpad

15 01 10* -ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima

15 01 11* -metalna ambalaža koja sadrži opasne krute porozne materijale (npr. azbest), uključujući      prazne spremnike pod tlakom

16 05 04* -plinovi u posudama pod tlakom (uključujući halone) koji sadrže opasne tvari

20 01 13* -otapala

20 01 14* -kiseline

20 01 15* -lužine

20 01 17* -fotografske kemikalije

20 01 19* -pesticidi

20 01 21* -fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu

20 01 23* -odbačena oprema koja sadrži klorofluorougljike

20 01 26* -ulja i masti koji nisu navedeni pod 20 01 2

20 01 27* -boje, tinte, ljepila i smole, koje sadrže opasne tvari

20 01 29* -detergenti koji sadrže opasne tvari

20 01 31* -citotoksici i citostatici

 20 01 33* -baterije i akumulatori obuhvaćeni pod 16 06 01', 16 06 02 ili 16 06 03 i nesortirane baterije i akumulatori koji sadrže te baterije

20 01 35* -odbačena električna i elektronička oprema koja nije navedena pod 20 01 21 i 20 01 23, koja sadrži opasne komponente

20 01 37* -drvo koje sadrži opasne tvari

 

Otpadni papir

15 01 01 - papirna i kartonska ambalaža

20 01 01 - papir i karton

 

Otpadni metal

15 01 04 - metalna ambalaža

20 01 40 - metali

 

Otpadno staklo

15 01 07 - staklena ambalaža

20 01 02 - staklo

 

Otpadna plastika

15 01 02 - plastična ambalaža

20 01 39 - plastika

 

Otpadni tekstil

20 01 10 - odjeća

20 01 11 - tekstil

 

Krupni (glomazni) otpad

20 03 07 - glomazni otpad

 

Jestiva ulja i masti

20 01 25 - jestiva ulja i masti

 

Boje

20 01 28 - boje, tinte, ljepila i smole, koje nisu navedene pod 20 01 27*

 

Deterdženti

20 01 30 - detergenti koji nisu navedeni pod 20 01 29*

 

Lijekovi

20 01 32 - lijekovi koji nisu navedeni pod 20 01 31*

 

Baterije i akumulatori

20 01 34 - baterije i akumulatori, koji nisu navedeni pod 20 01 33*

 

Električna i elektronička oprema

20 01 36 - odbačena električna i elektronička oprema, koja nije navedena pod 20 01 21*, 20 01 23* i 20 01 35*

 

Građevni otpad iz kućanstva

17 01 01 - beton

17 01 02 - cigle

17 01 03 - crijep/pločice i keramika

17 04 11 - kabelski vodiči koji nisu navedeni pod 17 04 10*

17 06 01* - izolacijski materijali koji sadrže azbest

17 06 03* - ostali izolacijski materijali, koji se sastoje ili sadrže opasne tvari

17 06 04 - izolacijski materijali koji nisu navedeni pod 17 06 01* i 17 06 03*

17 06 05* - građevinski materijali koji sadrže azbest

17 08 01* - građevinski materijali na bazi gipsa onečišćeni opasnim tvarima

17 08 02 - građevinski materijali na bazi gipsa koji nisu navedeni pod 17 08 01*

 

Ostalo

08 03 17* - otpadni tiskarski toneri koji sadrže opasne tvari

08 03 18 - otpadni tiskarski toneri koji nisu navedeni pod 08 03 17*

16 01 03 - otpadne gume

18 01 01 – oštri predmeti (osim 18 01 03*)

 

 

Napomena:

Građevni otpad iz kućanstva odnosi se samo na građevni otpad koji nastaje održavanjem i manjim popravcima koje obavlja sam vlasnik, u količini ne većoj od 200 kg u šest uzastopnih mjeseci.

U reciklažnom dvorištu se zaprima otpad sukladno DODATKU IV. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17):

OTPADNI PAPIR - Papirna i kartonska ambalaža te papir i karton OTPADNI METAL - Metalna ambalaža i ostali metali OTPADNO STAKLO - Staklena ambalaža i ostalo staklo

OTPADNA PLASTIKA - Plastična ambalaža i ostala plastika OTPADNI TEKSTIL I ODJEĆA

KRUPNI (GLOMAZNI OTPAD) JESTIVA ULJA I MASTI

BOJE - Boje, tinte, ljepila i smole DETERDŽENTI

LIJEKOVI BATERIJE I AKUMULATORI

ELEKTRIČNA I ELEKTRONIČKA OPREMA GRAĐEVNI OTPAD IZ KUĆANSTVA*
*odnosi se samo na građevni otpad koji nastaje održavanjem i manjim popravcima koje obavlja sam vlasnik u količini ne većoj od 200 kg u šest uzastopnih mjeseci.
Beton/cigla/crijep/pločice i keramika/kabelski vodiči izolacijski materijale/izolacijski materijali koji sadrže azbest/ ostali izolacijski materijali koji se sastoje ili sadrže opasne tvari/građevinski materijal koji sadrži azbest/građevinski materijal na bazi gipsa i građevinski materijali na bazi gipsa onečišćen opasnim tvarima

PROBLEMATIČNI OTPAD - Opasni otpad
Otapala/kiseline/lužine/fotografske kemikalije/ pesticidi fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu/ oprema koja sadrži klorofluorougljike/ ulja i masti/ boje, tinte, ljepila i smole koje sadrže opasne tvari/ deterdženti koji sadrže opasne tvari/ citotoksici i citostatici/ baterije, akumulatori, nesortirane baterije i akumulatori koji sadrže te baterije/ električna i elektronička oprema koja sadrži opasne komponente/ drvo koje sadrži opasne tvari/ plinovi u posudama pod tlakom (uključujući halone) koji sadrže opasne tvari/ ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima/ metalna ambalaža koja sadrži opasne krute porozne materijale (npr. azbest), uključujući prazne spremnike pod tlakom

OSTALO - Otpadni tiskarski toneri i otpadni tiskarski toneri koji sadrže opasne tvari/ otpadne gume/ oštre predmete.
 

 

GLAVNI IZBORNIK

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak- Petak: 7:00 - 15:00
Subota-Nedjelja: NE RADIMO
Pauza 10:00 - 10:30
Rad sa strankama: 7:30 - 13:00

NAJNOVIJE VIJESTI

VIEW ALL
TOP