GRADSKO GROBLJE

POVIJEST

Nema niti jednog zvaničnog podatka sa kojim bi se potvrdio datum početnog korištenja gradskog groblja u Kninu.
Smatra se da se postojeće groblje koristi od 1919. godine.

Gradskim grobljem u Kninu kao „uprava“ upravlja Čistoća i zeleniko d.o.o. bez obzira što je isto od momenta njegovog formiranja i samo doživjelo bezbroj statusnih promjena. Iz prednjeg slijedni zaključak da je „upravljanje grobljem i obavljanje pogrebnih poslova registrirana djelatnost „Komunalno poduzeća“ iz Knina.

- gradsko groblje locirano je 2,5 km. sjever-istočno od centra grada Knina,
- površina groblja iznosi cca 2000 m2,
- u groblju je evidentirano cca 1400 grobova i grobnica sa 2900 umrli osoba,
- mada nikada nije izvršena službena podjela, gradskog se groblje dijeli na istočni odnosno pravoslavni dio, te zapadni odnosno katolički dio.
- u posljednje 4 godine u gradskom groblju izvršeno je 293 ukopa ili nešto više od prosječno 73 ukopa godišnje
- grad Knin respektirajući činjenicu nedostataka prostora za gradskim grobljem donio je 31. listopada 2008 godine. „odluku o donošenju detaljnog plana uređenja gradskog groblja u Kninu“ sa kojim se na postojećoj lokaciji planira proširenje gradskog groblja na susjednim parcelama čija bi bruto površina sa postojećim grobljem iznosila 7200 m2. u okviru planiranog proširenja uz ukopana mjesta planira se izgradnja niza sadržaja neophodnih groblju kao jednom od značajnih komunalnoih objekata.

TOP