ZADNJE VIJESTI

Testiranje će se odviti u prostorijama društva dana 09.10.2020.g. u 9,00 sati te svi kandidati trebaju pristupiti s osobnom iskaznicom ili drugom ispravom koja sadrži fotografiju. Pisano testiranje će se održati iz: -Zakona o radu -Zakona o općem upravnom postupku Pisani test će nositi 10 bodova a usmeni intervju će nositi 5 bodova. U slučaju

OBAVIJEST

Pozivaju se kandidati koji su eventualno dostavili urednu svu zatraženu dokumentaciju (uključivši potpisanu prijavu za posao) da se jave najkasnije do 01.10.2020. do 7,30 sati ukoliko nisu zaprimili poziv na testiranje.
Danas su predstavnici Fonda sudjelovali na radnom sastanku u Gradu Kninu na kojem se razgovaralo o provedenim te budućim projektima gospodarenja otpadom i energetske učinkovitosti. Sastanku u Gradu Kninu nazočili su direktor Fonda ...

Otvaranje reciklažnog dvorišta

Ovom prilikom obavještavamo naše sugrađane i korisnike naših usluga da Reciklažno dvorište Knin na adresi Sinjska cesta 2B, ponovno počinje s radom, za predaju odvojenih vrsta otpada, od srijede, 29.04.2020.g, a radno vrijeme Reciklažnog dvorišta je od ponedjeljka do petka od 07:00 do 14:00

NAŠE DJELATNOSTI

Pogledajte naše djelatnosti koje obavljamo na području grada Knina

Gospodarenje otpadom

Ovdje pogledajte koje vrste otpada zbrinjavamo, kao raspored odvoza otpada ...

Groblje i pogrebne usluge

Ovdje pogledajte povijest groblja, plan groblja, grobnice koje nemaju evidentiranog vlasnika ...

LOKACIJE ZELENIH OTOKA

Pregled svih lokacija zelenih otoka na području grada Knina

RECIKLAŽNO DVORIŠTE

Namijenjeno je odvojenom skupljanju te privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada

KORISNI LINKOVI - BANNERI

Dokumenti za preuzimanje

Zahtjev za reklamacije, promjenu broja članova, odjave. prijave itd. ** uz zahtjev priložiti kopiju osobne iskaznice

Zahtjev za: promjenu vlasnika, platitelja, izmjene adrese, izdavanje potvrda itd.

Naručite kontenjer na kućnu adresu kontakom na Tel:668-162 ili na E-mail: info@ciz.hr

Kupljenje glomaznog otpada na kućnu adresu kontakom na Tel:668-162 ili na E-mail: info@ciz.hr

TOP