ZADNJE VIJESTI

Odluku možete preuzeti ovdje

Odluka – održavanje pogreba

Odluku preuzmite ovdje
Odluku možete preuzeti ovdje

PRIOPĆENJE

Sukladno  Odluci o financiranju, Ministarstva zaštite okoliša i energetike, kojom se utvrđuje financiranje projekta „Nabava dvokomornog komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada u Kninu“ (Referentni broj: KK.06.3.1.18.0016) iz sredstava Kohezijskog fonda (KF), Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u suradnji s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja dana 05. listopada 2020. godine potpisao je  Ugovor

NAŠE DJELATNOSTI

Pogledajte naše djelatnosti koje obavljamo na području grada Knina

Gospodarenje otpadom

Ovdje pogledajte koje vrste otpada zbrinjavamo, kao raspored odvoza otpada ...

Groblje i pogrebne usluge

Ovdje pogledajte povijest groblja, plan groblja, grobnice koje nemaju evidentiranog vlasnika ...

LOKACIJE ZELENIH OTOKA

Pregled svih lokacija zelenih otoka na području grada Knina

RECIKLAŽNO DVORIŠTE

Namijenjeno je odvojenom skupljanju te privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada

KORISNI LINKOVI - BANNERI

Dokumenti za preuzimanje

Zahtjev za reklamacije, promjenu broja članova, odjave. prijave itd. ** uz zahtjev priložiti kopiju osobne iskaznice

Zahtjev za: promjenu vlasnika, platitelja, izmjene adrese, izdavanje potvrda itd.

Naručite kontenjer na kućnu adresu kontakom na Tel:668-162 ili na E-mail: info@ciz.hr

Kupljenje glomaznog otpada na kućnu adresu kontakom na Tel:668-162 ili na E-mail: info@ciz.hr

TOP