ZADNJE VIJESTI

Obavijest uslijed širenja COVID-19

Obavijest preuzmite ovdje
Odluku možete preuzeti ovdje
Odluku preuzmite ovdje
Testiranje će se odviti u prostorijama društva dana 09.10.2020.g. u 9,00 sati te svi kandidati trebaju pristupiti s osobnom iskaznicom ili drugom ispravom koja sadrži fotografiju. Pisano testiranje će se održati iz: -Zakona o radu -Zakona o općem upravnom postupku Pisani test će nositi 10 bodova a usmeni intervju će nositi 5 bodova. U slučaju

NAŠE DJELATNOSTI

Pogledajte naše djelatnosti koje obavljamo na području grada Knina

Gospodarenje otpadom

Ovdje pogledajte koje vrste otpada zbrinjavamo, kao raspored odvoza otpada ...

Groblje i pogrebne usluge

Ovdje pogledajte povijest groblja, plan groblja, grobnice koje nemaju evidentiranog vlasnika ...

LOKACIJE ZELENIH OTOKA

Pregled svih lokacija zelenih otoka na području grada Knina

RECIKLAŽNO DVORIŠTE

Namijenjeno je odvojenom skupljanju te privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada

KORISNI LINKOVI - BANNERI

Dokumenti za preuzimanje

Zahtjev za reklamacije, promjenu broja članova, odjave. prijave itd. ** uz zahtjev priložiti kopiju osobne iskaznice

Zahtjev za: promjenu vlasnika, platitelja, izmjene adrese, izdavanje potvrda itd.

Naručite kontenjer na kućnu adresu kontakom na Tel:668-162 ili na E-mail: info@ciz.hr

Kupljenje glomaznog otpada na kućnu adresu kontakom na Tel:668-162 ili na E-mail: info@ciz.hr

TOP