OD SADA MOŽETE UGOVORITI TRAJNI NALOG KOD PBZ  

CJENIK JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA KNINA ZA 2018. GODINU (Prijedlog datuma početka primjene cjenika je 01. studenog 2018.godine)

 


I. CIJENA USLUGA ZA SAKUPLJANJE ODVOZ I DEPONIRANJE KOMUNALNOG OTPADA

 

1. CIJENA SKUPLJANJA , ODVOZA I DEPONIRANJA KOMUNALNOG OTPADA ZA KORISNIKE FIZIČKE OSOBE (STAMBENI PROSTORI)

Za skupljanje i odvoz komunalnog otpada korisnici usluga plaćaju uslugu po članu kućanstva koja se utvrđuje u iznosu od 12,29 kuna uvećano za odgovarajuću  stopu PDV-a što iznosi 15,36 kn mjesečno.

ed.

br.

NAZIV

CIJENA

PDV

UKUPNO

1.

2.

3.

4.

5.

1.

jedan član kućanstva

12,29

1,60

13,89

2.

dva člana kućanstva

24,58

3,20

27,78

3.

tri člana kućanstva

36,87

4,79

41,66

4.

četiri člana kućanstva

49,16

6,39

55,55

5.

pet članova kućanstva

61,45

7,99

69,44

6.

šest i više članova kućanstva

73,74

9,59

83,33

7.

vikend objekti

12,29

1,60

13,89

*za vikend objekte – kućanstva sa povremenim boravkom cijena pružanja usluge određuje se u fiksnom mjesečnom iznosu od 15,36 kn

2.  CIJENA SKUPLJANJA , ODVOZA I DEPONIRANJA KOMUNALNOG OTPADA ZA KORISNIKE PRAVNE OSOBE, OBRTNIKE KOJI OBAVLJAJU GOSPODARSKE I DRUGE DJELATNOSTI

Za skupljanje i odvoz komunalnog otpada korisnici usluga plaćaju uslugu po m2 zadužene površine kako slijedi:

Red.

br.

OBVEZNIK PLAĆANJA

JEDINICA MJERE

CIJENA

PDV

UKUPNO

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

Ustanove socijalne zaštite, škole, vrtići, kulturne ustanove (muzeji, knjižnice, galerije, radio, videoteke i sl.), vjerske i humanitarne organizacije, političke stranke, sportske udruge.

m2

0,75

0,10

0,85

2.

Sportska igrališta (zatvoreni i otvoreni prostor)

m2

0,15

0,02

0,17

3.

Zdravstvene ustanove (bolnice, dom zdravlja, ljekarne)

m2

0,75

0,10

0,85

4.

Uredske prostorije: grada, županije državne uprave, financijskih agencija, osiguravajuća društva, agencije i ostale

m2

1,49

0,19

1,68

5.

Zanatski i uslužni obrti (postolari, brijači, frizeri, fotografi, cvjećarnice, urari, zlatari, limari, automehaničari, autolimari, vulkanizeri, kemijske čistionice i sl.

m2

 

1,49

0,19

1,68

6.

Prostorije u kojima se obavlja trgovina na malo

(robne kuće, prodavaonice mješovite robe, prodavaonice prehrambenih proizvoda, prodavaonice voća i povrća, prodavaonice tehničke robe i sl.)

m2

2,98

0,39

3,37

7.

Skladišta:

-zatvoreni prostor

-otvoreni prostor

m2

m2

2,24

0,75

0,29

0,10

2,53

0,85

8.

Hoteli, moteli, restorani, gostionice:

-zatvoreni prostor

-otvoreni prostor

m2

m2

 

2,98

2,98

0,39

0,15

3,37

1,34

9.

Zdravljak, zalogajnica, pečenjarnica, pizzeria, bistro, slastičarnica, objekt brze prehrane (fast food), kavana, caffe bar, pivnica, buffet, krčma, konoba:

-zatvoreni prostor

-otvoreni prostor

m2
m2

3,72

1,19

0,48

0,15

4,20

1,34

10.

Proizvodna i uslužna poduzeća

-uredski prostor

-zatvoreni prostor u kojem se obavlja djelatnost

-otvoreni prostor

m2
m2
m2

1,49

0,30

0,08

0,19

0,04

0,01

1,68

0,34

0,09


3.  CIJENA SKUPLJANJA , ODVOZA I DEPONIRANJA KOMUNALNOG OTPADA ZA KORISNIKE PRAVNE I FIZIČKE OSOBE TEMELJEM UGOVORA/NARUDŽBENICE (PREMA BROJU ODVOZA)

Red.

br.

NAZIV

JED.

MJERE.

CIJENA

PDV

UKUPNO

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

Odvoz komunalnog otpada

- Posuda 1100 l

- Posuda 5 m3 – 7 m3

broj odvoza

100,00

400,00

13,00

52,00

113,00

452,00

2.

odvoz krupnog otpada za fizičke osobe (građanstvo)

- Posuda 5 m3 – 7 m3

broj odvoza

200,00

26,00

226,00

 

Red.

br.

NAZIV

JED.

MJERE.

CIJENA

PDV

UKUPNO

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

Naknada za korištenje posude za otpad zapremine 5 m3– 7 m3

dan

15,00

1,95

16,95

2.

Naknada za zbrinjavanje otpada na odlagalištu „Mala Promina“

tona otpada

(1000 kg)

90,00

11,70

101,7

 

II. CIJENA RADA RADNIKA 

Red. br.

NAZIV

JED.

MJERE.

CIJENA

PDV

UKUPNO

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

Rad radnika NKV

sat

48,00

12,00

60,00

2.

rad radnika KV

sat

60,00

15,00

75,00

 

III. CIJENA POGREBNIH USLUGA I OPREME

POGREBNE USLUGE

Red.

br.

NAZIV

JED.

MJERE.

CIJENA

PDV

UKUPNO

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

Ukop

kom

654,63

163,66

818,29

2.

Razbijanje police

kom

96,00

24,00

120,00

3.

Zatvaranje police

kom

156,00

39,00

195,00

4.

Ručni iskop groba

kom

768,00

192,00

960,00

5.

Strojni iskop zemljanog groba

kom

560,00

140,00

700,00

6.

Otvaranje grobnice

kom

297,56

74,39

371,95

7.

Zatvaranje zemljanog groba (ručno)

kom

192,00

48,00

240,00

8.

Prijenos i pohrana posmrtnih ostataka

kom

396,75

99,19

495,94

9.

Polaganje urne u obiteljsku grobnicu

kom

396,75

99,19

495,94

10.

Skupljanje posmrtnih ostataka

kom

396,75

99,19

495,94

11.

Preuzimanje umrle osobe prilikom nesretnog slučaja

 

kom

500,00

125,00

625,00

12.

Ekshumacija

1 – 3 godine od ukopa

3 – 7 godina od ukopa

preko 7 godina od ukopa

 

kom

kom

kom

 

1686,18

1264,63

843,09

 

421,54

316,16

210,77

 

2.107,72

1.580,79

1.053,86

13.

Korištenje kapele na Gradskom groblju

kom

160,00

40,00

200,00

14.

Korištenje pogrebnih kolica

kom

40,00

10,00

50,00

•    Napomena - Cijena usluge iz točke III. red. br. 1-14. ovog CJENIKA uvećava se 100% ako se obavlja subotom, nedjeljom ili blagdanom.

IV. GODIŠNJA GROBNA NAKNADA I NAKNADA ZA KORIŠTENJE GROBNIH MIJESTA

1. GODIŠNJA GROBNA NAKNADA

Red.

br.

NAZIV

JED.

MJERE.

CIJENA

PDV

UKUPNO

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

Zemljani grob ili depozit

kom

80,00

20,00

100,00

2.

Grobnica

kom

104,00

26,00

130,00

 

  2. NAKNADA ZA KORIŠTENJE GROBNOG MJESTA ( U TRENUTKU DODJELE – JEDNOKRATNO)

Red. br.

NAZIV

JED.

MJERE.

CIJENA

PDV

UKUPNO

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

Naknada za korištenje grobnog mjesta

m2

150,00

37,50

187,50

 

V. CJENIK RADOVA NA GRADSKOM GROBLJU

Red.

br.

RADOVI

JED.

MJERE.

CIJENA

PDV

UKUPNO

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

Betoniranje uskog okvira za jednu osobu

-bez obrade

 

kom

 

884,80

 

221,20

 

1.106,00

2.

Betoniranje uskog okvira za dvije osobe

-bez obrade

 

kom

 

1.519,12

 

379,78

 

1.898,90

3.

Betoniranje okvira široke stjenke za dvije osobe

-bez obrade

 

 

kom

 

 

1.519,12

 

 

379,78

 

 

1.898,90

4.

Dobetoniranje okvira uske stjenke za jednu osobu

 

kom

 

300,00

 

75,00

 

375,00

5.

Dobetoniranje okvira uske stjenke za dvije osobe

 

kom

 

450,00

 

112,50

 

562,50

6.

Razbijanje betonskog okvira za jednu osobu

 

kom

 

600,00

 

150,00

 

750,00

7.

Razbijanje betonskog okvira za dvije osobe

 

kom

 

900,00

 

225,00

 

1.125,00

8.

Dobetoniranje okvira široke stjenke za jednu osobu

 

kom

 

400,00

 

100,00

 

500,00

9.

Dobetoniranje okvira široke stjenke za dvije osobe

 

kom

 

500,00

 

125,00

 

625,00

10.

Bojanje nadgrobne ploče (spomenika)

kom

230,00

57,50

287,50

11.

Izmjena sipkog materijala na grobu -40kg

kom

200,00

50,00

250,00

12.

Izrada Depozit grobnica (3m2)

kom

2.439,03

609,76

3.048,79

 

VI. CJENIK SUGLASNOSTI ZA IZVOĐENJE RADOVA OD STRANE DRUGIH OSOBA - SUGLASNOSTI

Red. br.

NAZIV RADOVA

JED.

MJERE.

CIJENA

PDV

UKUPNO

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

Rušenje postojećeg groba ili postava klasičnog groba

 

kom

 

350,00

 

87,50

 

437,50

2.

Obnova postojećeg groba

kom

270,00

67,50

337,50

3.

Postava natpisnog bloka – spomenika

kom

220,00

55,00

275,00

4.

Sitni radovi

brušenje, poliranje, zamjena ploče, graviranje)

 

 

kom

 

 

95,00

 

 

23,75

 

 

118,75

5.

Radovi po reklamaciji (uz zapisnik)

kom

50,00

12,50

62,50

6.

Sadnja nasada na zahtjev stranke

kom

75,00

18,75

93,75

VI. OSTALE USLUGE

Cjenik najma vozila i strojeva za usluge vanjskim naručiteljima

Red.

br.

NAZIV USLUGE

JED.

MJERE.

CIJENA

PDV

UKUPNO

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

Samohodna kosilica traktorska

sat

120,00

30,00

150,00

2.

Samohodna kosilica mala

sat

100,00

25,00

125,00

3.

Kompaktor– buldozer (CAT 953 C)

sat

370,00

92,50

462,50

4.

Autočistilica

sat

330,00

82,50

412,50

5.

Grajfer” -  specijalno vozilo s kranom

sat

300,00

75,00

375,00

6.

Specijalno vozilo smećar”

sat

330,00

82,50

412,50

7.

Specijalno vozilo autopodizač

sat

280,00

70,00

350,00

8.

Trimeri za košnju flaks ili not

sat

160,00

40,00

200,00

9.

Motorna pila

sat

150,00

37,50

187,50

*cijene najma vozila i strojeva uključuju vozača odnosno rukovatelja strojem.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok Decline