Savjeti za odvajanje otpada

Otpad je skup tvari kemijskog, biološkog ili nuklearnog porijekla. Dijelimo ga na plinoviti tekući i kruti otpad. Može biti inertan, neopasan i
opasan. Odvojeno sakupljanje je sakupljanje otpada na način da se otpad odvaja prema njegovoj vrsti i svojstvima kako bi se olakšala
obrada i sačuvala vrijedna svojstva otpada. Odvojenim sakupljanjem otpada možemo bitno smanjiti količinu otpada koji se odlaže, a s druge
strane možemo iskoristiti brojne vrijedne sastojke otpada koji su dosad nepovratno završavali na odlagalištima.

LETAK PREUZMITE OVDJE

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok Decline