OD SADA MOŽETE UGOVORITI TRAJNI NALOG KOD PBZ  

Ukradeni spremnici za problematični otpad

Samo dva dana nakon što su spremnici za problematični otpad postavljeni na tri lokacije u gradu, netko ih je ukrao.

Radi osiguranja od daljnjeg otuđivanja istih nova lokacija za spremnike je dvorište tvrtke Čistoća i zelenilo.

– Molimo građane da se pridržavaju naputka o odlaganju problematičnog otpada na novoj lokaciji kako bi naš grad i dalje ostao čist.

Podsjetimo, problematični otpad obuhvaća otapala, kiseline, lužine, fotografske kemikalije, pesticide, fluorescentne cijevi, boje, tinte, lijepila, smole, citotoksike i citostatike, baterije i akumulatore, odbačenu električnu i elektroničku opremu te drvo koje sadrži opasne tvari.